އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު

އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ފޯން: 7777879، 7772457

20 ނޮވެމްބަރު 2014