ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތޚާބު

iulaan

HH-Mdp/2014/0001 :ނަންބަރ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮފިތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 20 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރުން 12 ޖޫން 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ސިޓީއަކުން ކުރިމަތި ލުމަށް އެދޭ މަޤާމް ބަޔާންކޮށް ހުށައެޅުން އެދެމެވެ.

03 ޖޫން 2014

އިއުލާން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު