އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/034

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ގެ އިންތިޚާބްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 29 މޭ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

27 މޭ 2014