އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014/031

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

9 މޭ 2104 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ އަންހެނުންރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި