އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014/031

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 30-28 އޭޕްރިލް 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި