މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

MDP/2014/029

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތައްތަނާއި ތާރީޚްތައް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި