ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު

MDP/2014/028

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުނގެ ލިސްޓް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި