އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ތަންތަން

އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ