އެމްޑީޕީގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމާގުޅޭ

އިއުލާނު ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ