ރައްޔިތުން މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި ހަވާލުވެތިބި އޮފިޝަލުންގެ މައުލޫމާތު

މިލިންކް ގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ އޮފިޝަލުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓްފޮއްޓެއް ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ އެމްޑީޕީ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.
މިލިސްޓްގައި މިވަނީ މާލެ ފިޔަވާ އަތޮޅުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައިވަނީ 24 ޖެނުއަރީ 2014 11:07 ގައެވެ.