ރައްޔިތުން މަޖްލިސް އިންތިހާބް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ، އިލެކްޝަން ފޯކަލްޕޮއިންޓުން

އިންތިހާބްގެ ޕޯކަލްޕޮއިންޓުންގެ މައުލޫމާތު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލާއްވާ، އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ލަމްހާ އާއި ގުޅުއްވާ 7776821.