އެމްޑީޕީގެ “ހިތްވަރާއެކު” އާއްމު ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ

jalsa poster

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ބާއްވާ “ހިތްވަރާއެކު” އާއްމު ޖަލްސާ މާދަމާ (21 ނޮވެމްބަރ 2013 – ބުރާސްފަތި ) 9 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އެއްރޫހެއްގައި ބާރަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް ބާއްވާ މިޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ހުރި ހާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.