ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

Mihaaru Reg Vefaivaa than Badhalukuran Edhey Form