އެމްޑީޕީގެ “ވޯޓުން ވެރިކަން” އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

photo

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ “ވޯޓުން ވެރިކަން” އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ (22 އޮކްޓޯބަރ 2013 – އަންގާރަ) 9 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ތާޢީދު ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ.