އެމްޑީޕީގެ “އެއްބުރުން” ކެމްޕެއިންގެ އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ )އެމްޑީޕީ(ގެ އެއްބުރުން ކެމްޕެއިންގެ އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ )8 އޮކްޓޯބަރ 2013( އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭ 9ޖަހާއިރު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުން ފަށާ މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ތާޢީދު ކުރައްވާ އެއްމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދަޢުވަތުއަރުވާފައެވެ.