ޗެއަރޕާސަންގެ ތައުޒިޔާ

މިއަދު ހެނދުނު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ނިޔާވި އުމުރުން އެއްމެ 18 އަހަރުގެ ޒުވާން މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ގެ އާއިލާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ނިޔާވި “މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ގެ އާއިލާއަކެއްތެރިކަންދެއްވުމަށް އެދެމުން މި މަރްހޫމަށް ސުވަރުގޭ ދާއިމީ ނިޢުމަތްދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.”