ދ. މާއެނބޫދޫގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕިއަށް

ދ. އަތޮޅު މާއެނބޫދޫ ރަށު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ރޭ(14 ސެޕްޓެމްބަރ 2013) އެމްޑީޕީއާ ސޮއި ކުރުމާއިއެކު އެ ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.