“ބާރަށް ކުރިއަށް” އެމްޑީޕީގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

BK130913

“ބާރަށް ކުރިއަށް” އެމްޑީޕީގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ(13 ސެޕްޓެމްބަރ 2013- ހުކުރު) 9 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

“ބާރަށް ކުރިއަށް” މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށާއި ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ.