އެމްޑީޕީގެ “ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ” އެއްބުރުން ޖަލްސާ މި ރޭ އޮންނާނެ

1236685_10153197330170447_762056428_n

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ “ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް” އެއްބުރުން ޖަލްސާ މިރޭ(5 އޯގަސްޓް 2013- ބުރާސްފަތި)9 ޖަހާއިރު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީއިން ބާއްވާ އެންމެފަހުގެ އެއްބުރުން ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ.