“ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް” އެމްޑީޕީގެ “އެއްބުރުން” ލޮރީ ބުރު މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެ

Lorry buru final

“ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް” އެމްޑީޕީގެ “އެއްބުރުން” ލޮރީ ބުރު މާދަމާ(30 އޯގަސްޓް 2013 – ހުކުރު) ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެއެވެ. އެމްޑިޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.