އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ

9 ނޮވެމްބަރ 2009

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި މިއަދު (9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވަނަ ދުވަހު) މެންދުރު ފަހު 3.30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.ޑިމޮކްރަސީ ހިނގާލުމުގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ހިނގާލުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.