އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުނުތާ 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަނީ

28 އޮކްޓޯބަރ 2009
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުނުތާ 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް 28 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9:00 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.