އެމްޑީޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ

4 އޮގަސްޓް 2010

އެމްޑީޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ، 6 އޮގަސްޓް 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 8:45 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޮންނާނެއެވެ.
“ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ދުވަސްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމާ ހިންގަވާ.” މި މަޢުޟޫއަށް ބާއްވާ މި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއެއްސެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ހާޒިރުވެދެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.