މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން މާ އަރުވަނީ

13 އޮކްޓޫބަރ 2009
ކުރީގެ ރައީސްގެ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ އުވާލައި މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މިއަދު މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން ޝުކުރާއި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މިއަދު ހަވީރު މަލެއް އަރުވާނެ. މިކަން އޮންނާނީ މަޖިލިސް ކުރާގޭ ބޭރުގަ.