އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

1 އޮގަސްޓް 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ (1 އޮގަސްޓް 2010 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ) 9.00 ގައެވެ.
މި ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެޕާޓީ އިން އެދެއެވެ.