ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން: ކުޑަ މައިނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނިޔާވުން

31 ޖުލައި 2010

ވިކްޓްރީ ކްލަބްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ، ކުޑަމައިނާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފާތުމަތު ޖަލީލާ މ.ދުންތަރި މިއަދު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، މި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ނަމުގައި އެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމަވެ.
މި މަރުހޫމާގެ މޫނު ދެއްކުން އޮންނާނީ އާސަހަރާގައެވެ. ކަށުނަމާދުކުރުން އޮތީ މިރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު، އާ ސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ.
މާތް ﷲ މި މަރުޙޫމާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.