ބަޣާވާތުގެ ހާލަތުން ޤައުމު ސަލާމާތް ވުމަށް އެދި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕިގެ ޗެއަރޕާސަން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

ބަޣާވާތުގެ ހާލަތުން ޤައުމު ސަލާމަތް ވުމަށް އެދި މާތް މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ޕާޓީ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މިރޭ (ރަމަޞާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ)ގެ އަޅުކަމަށް މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގެން އެބައެއްގެ އަޅުކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ މިވާ Qaumee Dhua(1) ދުޢާ ހިމެނެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ.