ރައްޔިތުންގެ ކޯޓުގެ 8 ވަނަ އަޑުއެހުން މިރޭ އޮންނާނެ

22 ޖުލައި 2010

ރައްޔިތުންގެ ކޯޓުގެ 8 ވަނަ އަޑުއެހުން، ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު 3 ބާރު ވަކިކުރާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ (22 ޖުލައި 2010 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ) 9 ޖަހާއިރު އޮންނަ މިއަޑުއެހުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރު ވުމަކީ މިކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ކޯޓުގެ 8 ވަނަ އަޑުއެހުން ކުރިން ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ރޭ 9 ޖަހާއިރަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ރޭ ޓީވީއެމް އިން ބޭއްވި ފޯރަމް ބޭއްވުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން މިރެއަށް ފަސްކުރީއެވެ.