އެމްޑީޕީގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެ

1d3d23bc3b6c4b8fa5486fe0584f22e8

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕި)ގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ(18 ޖުލައި 2013- ބުރާސްފަތި) 10ޖަހާއިރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާއި ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.