އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމުގެ ޙަފްލާ މާދަމާރޭ އޮންނާނެ

photo-11

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕި)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމުގެ ޙަފްލާ މާދަމާރޭ (18 ޖުލައި 2013- ބުރާސްފަތި) 10ޖަހާއިރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މާދަމާރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ މި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާއި ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.