މާލޭގައި މިވަގުތު ތިބި ނައިފަރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން މާހެފުން ބާއްވައިފި

ލިޔުނީ: ޝަހީދާ

މާލޭގައި މި ވަގުތު ތިބި ނައިފަރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ރޭ (7 ޖުލައި 2013) މާލޭގައި މާހެފުން ބާއްވައިފިއެވެ.