“މަޖާކުރުން، ބިރަކާނުލައި ފޫހިފިލުވުން” ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމެގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ރަސްމިއްޔާތު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ލަސްކުރެވިފަ

“މަޖާކުރުން، ބިރަކާނުލައި ފޫހިފިލުވުން” ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމެގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު

photo-24

photo-23

photo-22

photo-21

photo-20

photo-19

photo-16

photo-15

photo-13

photo-12

photo-10