އޮމަދޫ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވުނު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮޑިއަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް މިއަދު(15 ޖޫން 2013-ހޮނިހިރު) ބޭއްވުނު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވުނު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ:

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު ޖާވިދު ޙަސަންއަށް161ވޯޓު

އަމިއްލެ ކެންޑިޑޭޓު ނޫޙް އަލީއަށް 85 ވޯޓު

އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ޝާޒަށް 52 ވޯޓު

އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓު އިސްމާއިލް ހަމްދޫނަށް 3 ވޯޓު