“ބޯޑިންގ ޕާސް އެއްބުރުން” ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް މިރޭ ރައީސް ނަޝީދު ފައްޓަވާދެއްވާނެ

boardingpass

ރައީސް ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މުހިއްމު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް “ބޯޑިންގ ޕާސް އެއްބުރުން”
13 ޖޫން 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު މަންދު ކޮލެޖް (ކުރީގެ މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް) ހޯލްގަ އޮންނާނެއެވެ.
އެއްބުރުން ރައީސް ނަޝީދު ހޮވުމަށް އެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.