އިއުލާނު: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް، އެމްޑީޕީ ޤައުމީ އިދާރާ

iulaan

MDP/2013/I-027

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު 1
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ސާނަވީ ތަޢުލީމް މަދުވެގެން ގްރޭޑް 7 ގެ ފެންވަރު ހުރުން
ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވުން.

މުސާރަ:
4000 ރުފިޔާ

މިމާޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖޫން 2013 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15.00 ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް: secretariat@mdp.org.mv

05 ޖޫން 2013