ފޮޓޯގެލަރީ: ސިއްޙަތާއި ބެހޭ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު، ހިތްހަމަޖެހުން – ގަރުބަގަތީއްސުރެ ނެތދިޔުމަށް ދާންދެން، ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން – އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ – 31 މެއި 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު