އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 20 މާޗް 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ. އަދި ދި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނެއެވެ.