އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޮންނާނެ.

14 ޖުލައި 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ، 14 ޖުލައި 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޖަލްސާ ޓީވީއެމުން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.