ވީޑިއޯ: އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 29 މާޗް 2013