އިއުލާނު: ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ

iulaan

MDP/2013/I-22

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ

4 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ 30 މާޗް 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުގެ ތަރުތީބުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
1. ޢަލީ އިލްޙާމް، ފަތަހަ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
2. އުމަރު މޫސާ، މ. ވެރާ، މާލެ ސިޓީ

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

29 މާޗް 2013