“ވަޢުދާ ހިނގުން މެކުހަށް، ދޭތިން ފަހެތި ހަބޭސް” ވިލިމާލޭގައި.

vaudhaai hingun hulhu henveyru jalsa 250313 (76)

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީގައި އެމްޑީޕީގެ “ދޭތިން ފަހެތި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޙާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް މި މާޗްމަހުގެ 26، 28 އަދި 30 ވަނަ ދުވަހު ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތްތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދާކަމުގައި އެދާއިރާގެ ރައީސް މުޙަންމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޢުދާ ހިނގުމާއެކު، ކުރިއަށް މި ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމްގައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންބަރޝިޕް އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ ‘ބްލޫ ހާބަރު’ ޖަގަހައިގައެވެ. “ވައުދާ ހިނގުން މެކުހަށް، ދޭތިން ފަހެތި ހަބޭސް” މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާއިން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާރުވެސް ޕާޓީ ފޯމް ފުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ ކަމުގައި އެދާއިރާގެ ރައީސް މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.