އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-20

އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު

މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮެއިންޓް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކާއި އިންތިހާބު ތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. މި އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 18 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާެ މެންބަރުންގެތެރެއިން 35 އަހަރު ނުފުރޭ މެމްބަރުންނަށެވެ.

1. ށ ކަނޑިތީމު
1. އަލީ ތައުފީގު ، ނިޝާން. ށ ކަނޑިތީމު
2. ހަސަން ޝަހީމް، ރޯޝަނީ ވިލާ، ށ ކަނޑިތީމު

2. ޅ ނައިފަރު
1. އަބްދުﷲ ނަސީމް، ނަސީމީ ހިޔާ، ޅ ނައިފަރު.
2. ޢަބުދުﷲ ސައީދު، ނިޔަދުރުމާގެ، ޅ. ނައިފަރު.

3. ގދ ނަޑެއްލާ
1. ޢަލީ ނިޔާޒު، ދޫރެސް، ގދ ނަޑެއްލާ
2. ޢަލީ ޖަމްޝާދު ޖައުފަރު، ފީރޯޒުގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.
3. މަހުމޫދު އަބްދުﷲ، އަތަމާ ވިލާގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

26 މާޗް 2013