އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 13 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ. އަދި ދި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނެއެވެ.