އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-014

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު

މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އެކަމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހުގެ 29ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތައް ނިންމައިފީމެވެ.

އަދި އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 18ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 1500ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ އެމް ޑީ ޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 35 އަހަރުންދަށުގެ މެމްބަރުން މިމަހުގެ 18 ވަނަދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ތާރީޚް: 10 މާޗް 2013

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދޭ ފޯމު