މިއަދު 11:00 ގައި އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް

evvun3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަމާއި އިޚްތިޖާޖްކުރަމަށް، އެމްޑީޕީއަށާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހެނދުނު 11:00ށް އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.