އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ

602091_10152598680050447_1372312832_n

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ( އެމްޑީޕީ)ގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ( 3 މާރޗް 2013) އޮންނާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑުގައެވެ. އެމްޑިޕީގެ މެމްބަރުންނާ، ތާއީދު ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވާލަމެވެ.