އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މުޒާހަރާ މާދަމާ އޮންނާނެ

13 ޖުލައި 2010

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް އެމްޑީޕީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤައުމީ މުޒާހަރާ މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކުރިމަތިން ފަށާނެއެވެ.
މިމުޒާހަރާގައި ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.