ފޮޓޯގެލަރީ: ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން – 1 މާޗް 2013