ފޮޓޯގެލަރީ: ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން – 28 ފެބުރުއަރީ 2013