ފޮޓޯގެލަރީ: ޑރ. މުސްތަފާ ލުތްފީ، ޑރ. އައިމިނަތު ޖަމީލު އަދި އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ފޮޓޯ: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ